Thành lập công ty bất động sản

29/04/2019

Saigonicom xin giới thiệu các hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty bất động sản theo quy định.

Các hình thức kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản:

Kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Kinh doanh bất động sản dưới hình thức thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản

Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

Điều kiện kinh doanh lĩnh vực bất động sản

Đối với hình thức Kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Căn cứ theo điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 được quy định chi tiết tại điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP :

Điều 3. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:
 2. a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định này;
 3. b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.
 4. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều này phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định.

Đối với loại hình kinh doanh này Quý khách cần chứng minh vớn pháp định, phải chịu hoàn toàn về tính xác thực, hình thức kinh doanh này không yêu cầu chứng chỉ hành nghề của Doanh nghiệp.

Đối với hình thức Kinh doanh bất động sản dưới hình thức thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản

Căn cứ theo điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định:

Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
 2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
 3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Theo hình thức kinh doanh này kinh doanh theo hình thức này, doanh nghiệp phải có ít nhất hai ngườu có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, và không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch bất động sản.

Đối với hình thức Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

Căn cứ theo điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định:

Điều 69. Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.
 2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
 3. Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Điều kiện để kinh doanh theo hình thức này cần phải đáp ứng điều kiện là có hai người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Thủ tục quy trình đăng ký thành lập công ty kinh doanh BĐS

Hồ sơ chuẩn bị:

 • Điều lệ công ty kinh doanh bất động sản
 • Đơn đăng ký thành lập công ty BĐS
 • Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông (Đối với công ty TNHH từ 02 thành viên trở lên hoặc Công ty Cổ phần)
 • Giấy ủy quyền (Trong trường hợp không phải đại diện PL công ty trực tiếp đi nộp)
 • Giấy thông báo mẫu dấu của công ty (Giấy này khi nào khắc con dấu công ty sẽ đóng dấu vào và nộp lên Sở kế hoạch và đầu tư để con dấu công ty có hiệu lực của pháp luật)

Nơi nộp hồ sơ thành lập công ty kinh doanh BĐS:

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tỉnh, thành phố mà doanh nghiệp đăng ký đặt trụ sở chính

Thời gian hoàn thành việc đăng ký:

 • Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở kế hoạch đầu tư sẽ nhận được GPKD công ty

Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí dịch vụ Thành lập công ty bất động sản. Chỉ khi đã nắm rõ về các ngành nghề bất động sản thì doanh nghiệp mới có thể lựa chọn loại hình phù hợp nhất đối với mục đích kinh doanh của mình.

Saigonicom luôn sẵn sàng:

 • Tư vấn mọi vấn đề liên quan tới ngành nghề bất động sản trực tiếp
 • Soạn thảo hồ sơ, xin giấy phép
 • Hỗ Trợ tư vấn trong suốt thời gian hoạt động
 • Cam kết thời gian nhanh chóng, chi phí cạnh tranh nhất

Liên hệ ngay Saigonicom để được tư vấn chi tiết

0912 442 348 (Ms Ánh Nguyệt)

SAIGONICOM