Thành lập chi nhánh – VPĐD – Địa điểm kinh doanh

29/04/2019

Thành lập chi nhánh – VPĐD – Địa điểm kinh doanh được pháp luật quy định trình tự thủ tục như sau.

Theo quy định tại Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp (Luật Doanh nghiệp 2014):

“1. Chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

3. Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể

Căn cứ quy định nêu trên thì:

Văn phòng đại diện (VPĐD) là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của VPĐD phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp.

VPĐD không trực tiếp kinh doanh, không được ký các hợp đồng kinh doanh với dấu của VPĐD, nhưng vẫn được ký kết các hợp đồng theo sự ủy quyền của doanh nghiệp đã mở VPĐD đó; hợp đồng đó sẽ đóng dấu của doanh nghiệp.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh

của doanh nghiệp. Chi nhánh có quyền ký các hợp đồng kinh tế nhân danh chi nhánh, đóng dấu chi nhánh.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch của VPĐD và chi nhánh.

Địa điểm kinh doanh là nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đặt tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Doanh nghiệp có thể thành lập một hoặc nhiều địa điểm kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp hoạt động để tiến hành kinh doanh. Địa điểm kinh doanh nộp thuế môn bài như Công ty.

+ Về thời gian thành lập:

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh. Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

+ Saigonicom sẽ hỗ trợ cùng Quý khách hàng khi sử dụng Dịch vụ thành lập Chi nhánh, VPĐD, Địa điểm kinh doanh như sau:

  • Tư vấn về Thành lập Chi nhánh, VPĐD, Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp lựa chọn được loại hình phù hợp.
  • Tư vấn về việc thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: hoạch toán độc lập hay hoạch toán phụ thuộc, chức năng hoạt động của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ….
  • Tiến hành các thủ tục thành lập VPĐD, Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh theo yêu cầu:
  • Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thành lập VPĐD, Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Cam kết hỗ trợ suốt quá trình hoạt động sau khi thành lập VPĐD, Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp

Saigonicom sẽ cung cấp các dịch vụ Tư vấn tốt nhất về thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Doanh nghiệp với mức giá tiết kiệm nhất và mang lại sự hài lòng nhất cho khách hàng.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Saigonicom để được hướng dẫn chi tiết

ĐT: 0912 442 348 (Ms Ánh Nguyệt)

Email: anhnguyet@saigonicom.vn

SAIGONICOM