Hướng dẫn nội dung thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội

11/05/2019

Bảo hiểm xã hội nhằm mục đích bảo vệ cho những người lao động làm công ăn lương trong xã hội.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng với các doanh nghiệp có sử dụng người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, không liên quan đến số người lao động của doanh nghiệp.
Tổ chức bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, thành phố Lệ phí và Thời hạn Không quy định.

Các hồ sơ cần khi đăng ký:
- Tờ khai cá nhân của người lao động;
- Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do người sử dụng lao động lập (với hợp đồng làm việc có thời hạn nhiều hơn 3 tháng hoặc hợp đồng không thời hạn);
- Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động đối với người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu; hợp đồng lao động đối với người sử dụng lao động là cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động.
Trình tự thủ tục
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội cho tổ chức bảo hiểm xã hội;
- Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Thời hạn trả lời hồ sơ 30 ngày
Cơ quan thanh, kiểm tra
- Bộ lao động và thương binh xã hội;
- Uỷ ban nhân dân tại các tỉnh, thành phố.
Tuy nhiên, để nắm rõ hơn chi tiết các nội dung cụ thể, Saigonicom xin mời quý khách tham khảo nội dung về quy trình thành lập doanh nghiệp & đi vào hoạt động tại bài viết sau: 
http://saigonicom.vn/thanh-lap-cong-ty.html

SAIGONICOM