Chuyển đổi loại hình công ty

29/04/2019

Saigonicom xin cung cấp gói dịch vụ tốt nhất nhằm đáp ứng nhu cầu về các thủ tục chuyển đổi loại hình công ty.

Căn cứ Nghị định 139/2007/NĐ-CP, dưới đây là hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 05 tháng 9 năm 2007.

1. Thẩm quyền giải quyết: – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Các hình thức chuyển đổi:

A – Chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên.
– Công ty được chuyển đổi bằng cách;
Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, cho, tặng một phần sở hữu của mình tại Công ty cho một hoặc một số người khác;

B – Chuyển đổi công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:
Công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bằng cách:
a) Một cổ đông hoặc thành viên nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông, thành viên còn lại;
b) Một cổ đông hoặc thành viên là pháp nhân nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả các cổ đông, thành viên còn lại;
c) Một người không phải là thành viên hoặc cổ đông nhận chuyển nhượng hoặc nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ số cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả cổ đông hoặc thành viên của công ty.

C – Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần
Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần.Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn có ít hơn ba thành viên, việc huy động thêm thành viên mới có thể thực hiện đồng thời với việc chuyển đổi công ty. Thành viên mới có thể là người nhận chuyển nhượng một phần vốn góp của thành viên hiện có hoặc là người góp thêm vốn vào công ty.

D – Chuyển đổi Doanh Nghiệp Tư Nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn.
Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện sau đây:
a) Có đủ các điều kiện quy định tại Điều 24 của Luật Doanh nghiệp;
b) Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân), hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);
c) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
d) Chủ doanh nghiệp tư nhân có thoả thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
đ) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

E – LƯU Ý CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP:
– Doanh nghiệp tư nhân không được chuyển lên Công ty cổ phần
– Công ty 1 thành viên không được chuyển lên Công ty cổ phần
– Công ty chỉ có duy nhất 2 thành viên không được chuyển lên Công ty cổ phần
– Công ty có điều kiện chuyển sang loại hình khác phải chứng minh lại điều kiện đó.

Việc chuyển đổi loại hình chỉ được thực hiện từ DNTN lên TNHH, từ TNHH lên Cổ Phần, DNTN không thể chuyển đổi trực tiếp lên Cổ Phần.

Chuyển đổi loại hình công ty trên mất nhiều thời gian, đòi hỏi Quý khách cần chứng minh vốn và kinh nghiệm thực hiện các thủ tục phức tạp. Để giúp Quý khách có thể tiết kiệm thời gian, Saigonicom “nhận thực hiện dịch vụ Chuyển đổi loại hình công ty với tiêu chí: NHANH – GỌN – HIỆU QUẢ VỚI CHI PHÍ THẤP”

Các nội dung và công việc Saigonicom cam kết thực hiện:

I. Tư vấn các quy định của pháp luật:
– Chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần và ngược lại;
– Chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty Cổ phần;
– Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên và ngược lại.

II. Saigonicom đại diện thực hiện các thủ tục chuyển đổi
– Tiến hành nộp hồ sơ đến Sở kế hoạch và Đầu tư; Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
– Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và thủ tục hủy dấu cũ; Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu mới của Doanh nghiệp;
– Nộp thông báo thay đổi tại cơ quan Thuế.

III. Saigonicom cam kết sau chuyển đổi
– Đảm bảo tính chính xác về Nội dung và thời gian thực hiện Công việc;
– Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan; Hướng dẫn các thủ tục in hóa đơn; Tư vẫn miễn phí sau khi chuyển đổi.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Saigonicom để được hướng dẫn chi tiết

ĐT: 0912 442 348 (Ms Ánh Nguyệt)
Email: anhnguyet@saigonicom.v

SAIGONICOM